Obszary badań

Zastosowanie eyetrackera jest niezmiernie szerokie, gdyż eyetracking to nic innego jak śledzenie ruchów gałek ocznych. Badanie to polega na śledzeniu pierwszego postrzegania określonych elementów za pomocą specjalnie zaprojektowanej kamery, rejestrującej najmniejsze ruchy gałki ocznej. Zatem obszar badań ma zastosowanie we wszelkich dziedzinach, gdyż wzrok kształtuje wszystkie nasze zachowania.

Użyteczność

Ten obszar ma kluczowe znaczenie w badaniu stron internetowych oraz aplikacji. Nie tylko w zamyśle czysto marketingowym, ale również w badaniu interakcji procesu z aplikacją. Dzięki temu badaniu możemy sprawdzić:

 • Trajektorię ruchu gałki ocznej i czas skupienia na poszczególnych obiektach
 • W jakiej kolejności elementy przyciągają uwagę klienta
 • Elementy, które rozpraszają uwagę
 • Najczęściej oglądane elementy
 • Prawidłowe lub nieprawidłowe rozmieszczenie modułów na stronie, przez kolejność skanowania elementów

Ergonomia

Ergonomia ma kluczowe znaczenie w wyborze produktu z punktu widzenia klienta. W tym obszarze badana jest łatwość i intuicyjność użytkowania produktu. Badania eyetrackingowe ergonomii wykorzystuje się w badaniu np.: telefonów komórkowych, paneli sterowania, kokpitów, urządzeń RTV i AGD, a nawet stanowisk pracy. Dzięki temu badaniu możemy sprawdzić:

 • Czytelność elementów
 • Co rozpraszało uwagę badanego
 • Które elementy i dlaczego nie zostały znalezione
 • Czy ich użycie i zachowanie było przewidywalne
 • Czy elementy znajdowały się w miejscach w których oczekiwał tego badany

Psychologia

Badania eyetrackingowe coraz częściej dostarczają nowych możliwości w wielu dziedzinach psychologii. Zawdzięczamy to rozwojowi technologii i zwiększeniu dostępności sprzętu oraz wzrostowi możliwości analitycznych.

Eyetracking ma zastosowanie w:

 • Psychologii kognitywnej i kognitywistyce
  Badania eyetrackingowe w zakresie percepcji bodźców wzrokowych, relacji między formą informacji a sposobem jej postrzegania, zachowania człowieka podczas kierowania pojazdami oraz interakcji człowieka z komputerem.
 • Psychologii rozwojowej
  Badania eyetrackingowe w zakresie rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwoju umiejętności alokacji uwagi, relacji między układem sterowania ruchami a rozumieniem tekstu oraz badaniem autyzmu.
 • Psychologii eksperymentalnej
  Badania eyetrackingowe w zakresie postrzegania i rozpoznawania twarzy, percepcji wzrokowej scen i obrazów oraz różnic korzystania z funkcji wzrokowo – przestrzennych u osób zdrowych i z uszkodzeniami układu nerwowego.
 • Psycholingwistyce i czytaniu
  Badania eyetrackingowe w zakresie rozpoznawania trudności w czytaniu, programów treningowych wspomagających umiejętności czytania oraz zależność między percepcją wzrokową a sprawnością czytania.
 • Neuropsychologii i zaburzeniach zdrowia psychicznego
  Badania eyetrackingowe w zakresie analizy strategii oglądania scen obrazów przez osoby chore i zdrowe, powiązań między EEG a ruchami oczu oraz eksploracji mechanizmów realizujących funkcje widzenia.
 • Oftamologii (okulistyce)
  Badania eyetrackingowe w zakresie właściwości szybkich ruchów gałki ocznej, diagnostyki zaburzeń pracy mięsni poruszających gałką oczną oraz oceny wpływu operacyjnych i zachowawczych metod leczenia np. zeza na aktywność okoruchową pacjenta.

Reklama

Badanie kreacji reklamowej ma na celu sprawdzenia co widzi Twój klient, a co całkowicie lekceważy. Dzięki temu mamy możliwość zoptymalizowania przekazu reklamowego oraz wybrania najlepszego wariantu projektowego. Badanie eyetrackingowe pozwala nam określić w kolejności elementy najczęściej i najdłużej oglądane. Kluczowe są pierwsze sekundy kontaktu klienta z reklamą. Eyetracking wykaże jakie elementy przyciągnęły wzrok, a jakie zostały pominięte. Tym samym uzyskujemy pełny i szczegółowy obraz efektywności danej kreacji reklamowej.

Dzięki temu badaniu możemy sprawdzić:

 • Reklamy prasowe
 • Spoty video
 • Internetowe kreacje reklamowe
 • Outdoor
 • Emailing

Półki sklepowe

Eyetracking ma zastosowanie w handlu nowoczesnym, tam gdzie dotychczasowe metody nie dają zadowalających wyników. Dotyczy to zarówno makro jak i mikro nawigacji.

Makro nawigacja
Jest to rozkład kategorii produktów w obszarze całego sklepu lub jednej półki. Wiąże się to z komunikacją kategorii i alejek promocyjnych. Badania eyetrackingowe mają na celu wskazanie właściwego ułożenia produktów, tak by swobodnie poruszać się po sklepie, równocześnie mając w zasięgu wzroku elementy informacyjne.

Mikro nawigacja
Jest to budowanie Planogramów czyli optymalnego ułożenia określonych produktów na półce sklepowej. Ma to na celu dostosowanie przestrzeni sprzedażowej, tak by była ona jak najbardziej efektywna. Poza sprzedażą w ujęciu wartościowym i ilościowym należy wziąć pod uwagę potrzeby klienta, czyli ułożenie produktów na półkach zgodnie z jego potrzebami. Mikro nawigacja zajmuje się również czytelnością cenówek i etykiet produktowych.

Eyetracking
Stosowany jest podczas badania jakościowego i jest uzupełnieniem procesu badania półek sklepowych. W tej części badania sprawdzane są różne ustawienia półek, materiały reklamowe, cenówki, wooblery itp. W możliwie najbardziej naturalnych warunkach, przy wykorzystaniu urządzenia o nazwie Eyetracker rejestrowane są zachowania osoby badanej. Wyniki otrzymujemy w postaci map fiksacji oraz map cieplnych.

Informacja publiczna

Badania eyetrackingowe mające na celu sprawdzanie systemów informacji publicznej. Dzięki nim otoczenie staje się bardziej czytelne tzn. z łatwością trafimy do metra, odnajdziemy bankomat czy konkretny sklep w galerii handlowej. Eyetracking wykorzystywany jest również w zakresie oceny znaków ewakuacyjnych i ostrzegawczych.