Eyetracker Mobile Set

Eyetracker Mobile Set to rozwiązanie dla urządzeń mobilnych. Rozwiązanie pozwala uczestnikom badania na naturalne i wolne od zakłuceń, warunki interakcji z telefonem lub innym urządzeniem. Oprócz badań jakościowych, rozwiązanie to pozwala na agregację danych z badań ilościowych. Tobii Mobile Set, umożliwia eyetracking z telefonów komórkowych w tym iPhone, Android i urządzeń Blackberry, jak również większych urządzeń, takich jak czytniki ebooków, tablety, lub inne urządzenia o podobnej wielkości, np nawigacja samochodowa.

Za pomocą eyetrackingu, możemy zobaczyć, jak postrzegane są poszczególne elementy interfejsu użytkownika, co przyciąga uwagę, co zakłóca realizacje scenariuszy i docieranie do konkretnych informacji. Możemy równiez zbadać postrzegalność reklamy mobilnej.

Łatwy w użyciu zaprojektowany specjalnie do testowania urządzeń przenośnych z Tobii X60XL, Tobii Mobile Device Stand zapewnia łatwy i szybki proces konfiguracji przy jednoczesnej wysokiej jakości materiału badawczego. Dzięki wysokiej precyzji śledzenia wzroku dostarcza wiarygodnych i dokładnych danych w trakcie badania małych urządzeń.

Podsumowanie

  • Łatwa i szybka konfiguracja
  • Kalibracja poniżej minuty
  • Dedykowany do telefonów, tabletów czy czytników ebook, oraz wszytkich innych urządzeń podobnej wielkości np. nawigacja samochodowa
  • Pozwala zachować naturalne warunki interakcji
  • Agregacja danych ilościowych zarówno dla trybu poziomego i pionowego