Wyniki badania eyetrackerem

W końcowym etapie badania otrzymujemy raport zawierający dokładne informacje, które elementy są widoczne, jak są postrzegane oraz co zmienić, aby bardziej uwidocznić kluczowe elementy. Wyniki badania możemy otrzymać w jednej z trzech postaci:

  • Mapa fiksacji ( Mapa elementów, które przyciągają największa uwagę) wraz z trajektorią ruchu kolejnych obszarów.
  • Mapa proporcji patrzenia w wyznaczonych punktach zainteresowania np. promocje, cenni, czy zdefiniowane wcześniej menu.
  • Obszerny raport zawierający wnioski z badania eyetrackingowego oraz sugestie dotyczące poprawy widoczności kluczowych modułów lub elementów.