Projekt współfinansowany

Projekt współfinansowany ze środków unijnych z EFRR i budżetu państwa.
Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-795/10 pn. „Budowa profesjonalnego studia projektowania i badań użyteczności stron internetowych.”
jest realizowany w ramach Działania III.6 Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 –rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

Data podpisania Umowy o dofinansowanie: 13 października 2011 r.

Całkowity koszt projektu: 174 630,00 PLN
Dofinansowanie z EFRR: 96 950,00 PLN

Okres realizacji: październik – listopad 2011

Beneficjent: CHL Piotr Chalimoniuk

Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez budowę profesjonalnego studia projektowania i badań użyteczności stron internetowych

Produkty projektu: przedmiotem projektu jest zakup sprzętu (eyetracker) wraz z oprogramowaniem. W ten sposób powstanie środowisko do realizacji projektów przez zespół od badań marketingowych i doradztwa. W działaniach tych będą stykać się dwa obszary kompetencji: doświadczenie e-marketingowe i know-how badawczo-analityczny. Projekt jest przedsięwzięciem technologicznym i organizacyjnym dotyczy nowej dziedziny „eyetracking (badania ruchów gałek ocznych).

Rezultaty projektu:

Działania w ramach projektu pozwolą na świadczenie ulepszonych usług projektowania i badań użyteczności stron internetowych.

Realizacja inwestycji ma służyć:

– wspieraniu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa,

– tworzeniu możliwości rozwojowych w zmiennych warunkach koniunktury rynkowej,

– promowaniu innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań.