Aflofarm – wyniki badania eyetrackingowego

 

aflo

Mapa cieplna

Sumaryczne wyniki skupienia uwagi dla wszystkich respondentów.

Pozwala określić, które elementy serwisu/reklamy przykuwały uwagę w największym stopniu. Wskazuje elementy,  które użytkownicy pomijali i pozwala stwierdzić, które elementy były dla nich dostrzegalne, ale niekoniecznie zrozumiałe.

• Esseliv – mapa cieplna opakowanie

fot1

• Esseliv – mapa cieplna reklama

esel3         esel2

 

• LINEA – Mapa cieplna reklama

lin1

• LINEA – Mapa cieplna reklama

 lin2

• LINEA – Mapa cieplna opakowanie

 lin3

• LINEA – Mapa cieplna reklama

Respondenci – Mężczyźni 

lin4

Respondenci – Kobiety

lin5

Respondenci – Mężczyźni

lin6

 

Respondenci – Kobiety

lin7

 

• LINEA – Mapa cieplna opakowanie

Respondenci – Mężczyźni

lin7

Respondenci – Kobiety

lin8

 

Ścieżka skanowania

Kolejność postrzegania poszczególnych obszarów
Pozwala określić np. czy elementy, na których zależało Klientowi są dostrzegane w pierwszej kolejności. Pomaga zidentyfikować elementy odwracające uwagę od głównej treści przekazu.

• LINEA – Ścieżka skanowania

Jeden wybrany respondent (Film ze ścieżki skanowania znajduje się w załączniku )

lin9

• LINEA – Ścieżka skanowania

Wszyscy respondenci

lin10

Statystyki – wybór najlepszej reklamy

Badanie efektywności postrzegania produktu lub określonych obszarów (np. pakszot, logo, hasło, treści po gwiazdce) na różnych wariantach reklamy

Uśrednione lub zsumowane dane dotyczące wybranych zagadnień
Np. długości zatrzymania wzroku dla wybranych wcześniej obszarów zainteresowania, średnia ilość czasu potrzeba na znalezienie konkretnej informacji, podział rozkładu uwagi dla płci, wieku, stopnia zaawansowania użytkownika w nawigacji itp.

• Statystyki reklama

Pakszot – obszarem badania jest opakowanie, umieszczone na reklamie

Logo – obszarem badania jest Logotyp Aflofarm, umieszczony na reklamie

Reklama 1

lin11

Reklama 2

lin12

 

Reklama 3                              Reklama 4

esel3          esel4

 

Time to First Fixation Mean – Czas do pierwszej fiksacji

sta1

Wynik: Najszybciej dostrzeżony Pakszot jest na Reklamie 3

 

Total Fixation Duration Mean – Czas trwania wszystkich fiksacji

sta2

Wynik: Najdłużej oglądany Pakszot jest na Reklamie 3

 

Fixation Count Mean – Liczba wszytkich fiksacji

sta4

Wynik: Największa liczba spojrzeń na Pakszot jest na Reklamie 3

 

Total Visit Duration Mean – Liczba wszystkich wizyt

sta5

Wynik: Największa liczba odwiedzin wzroku dotyczy Pakszotu na Reklamie 3

 

Obszary zainteresowań

Wydzielone obszary
z procentowym zapisem rozkładu uwagi osób uczestniczących w badaniu

• LINEA – obszary zainteresowań wszystkich respondentów

lin13

• Esseliv – mapa cieplna opakowanie 1

polka1
• Esseliv – mapa cieplna opakowanie 2

polka2
• Esseliv – mapa cieplna opakowanie 3

polka3

Statystyki – wybór najlepszego opakowania

Badanie efektywności postrzegania produktu w różnych wariantach opakowania

Uśrednione lub zsumowane dane dotyczące wybranych zagadnień
Np. długości zatrzymania wzroku dla wybranych wcześniej obszarów zainteresowania, średnia ilość czasu potrzeba na znalezienie konkretnej informacji, podział rozkładu uwagi dla płci, wieku, stopnia zaawansowania użytkownika w nawigacji itp.

Opakowanie 1

DiosminaPlus_vita_20110314_druk    esel polka1
Opakowanie 2

esel opakowanie 2                    esel polka 2

Opakowanie 3

esel opakowanie 3      esel polka3

 

Time to First Fixation Mean – Czas do pierwszej fiksacji

staty1

Wynik: Najszybciej dostrzeżone jest Opakowanie 1
Fixation Count Mean – Liczba wszytkich fiksacji

staty2

Wynik: Najgorzej wypada Opakowanie 2, gdyż ma najmniejsza liczbe spojrzeń.

Opakowania 1 i 2 mają porównywalną ilość spojrzeń

 

Total Fixation Duration Mean – Czas trwania wszystkich fiksacji

staty3
Wynik: Najgorzej wypada Opakowanie 2, gdyż jest on najmniej oglądany.
Opakowania 1 i 2 mają porównywalny czas oglądania.

 

Total Visit Duration Mean – Liczba wszystkich wizyt

staty4

Wynik: Najgorzej wypada Opakowanie 2, gdyż ma najmniejszą ilość odwiedzin wzroku. Opakowania 1 i 2 mają porównywalną ilość odwiedzin.

 

Wynik ogólny badania opakowania:
Opakowanie 2 jest obiektywnie najmniej zauważalnym opakowaniem na półce sklepowej.

Projekty Opakowanie 1 i 2 są lepszym wyborem, mają porównywalnie wyniki, z lekka przewagą Opakowania 1

 

Odwrócona mapa cieplna

To co naprawdę widzi klient

Obrazowe przedstawienie klasycznej mapy cieplnej.
W sposób czytelny dla klienta uwidacznia ona jakie elementy serwisu/reklamy zauważył rzeczywiście użytkownik .

• LINEA – odwrócona mapa cieplna reklama

odw1

• LINEA – odwrócona mapa cieplna opakowanie

odw4

• Esseliv – Odwrócona mapa cieplna reklama

odw5

• Esseliv – Odwrócona mapa cieplna opakowanie

odw3

 

 

Filmy z badania


Dokładny zapis tego co robił respondent podczas badania
Gdzie patrzył, ile czasu i w jakiej kolejności, które treści umknęły jego uwadze.
Filmy pozwalają na analizę dokładnej ścieżki pozyskiwania danych przez użytkownika.
Film może być uzupełniony podglądem z kamery nagrywającej reakcje respondenta.

Esseliv – film reklamowy

Wybrany respondent FIKSACJE, SAKADY, WIDOK NA RESPONDENTA

 

Esseliv – film reklamowy
Wszyscy respondenci FIKSACJE

 

LINEA – film reklamowy
Wybrany respondent FIKSACJE, SAKADY, WIDOK NA RESPONDENTA
LINEA – film reklamowy
Wszyscy respondenci FIKSACJE

 

LINEA – film obrazującego odwróconą mapę cieplną
LINEA – film obrazujący ścieżkę skanowania (fiksacje, sakady) respondenta wraz z widokiem respondenta

 

 

 

 

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message